KART:
Du finner oss i Sindremoen, nord-øst for Evje Senrum. Ta av fra Rv. 9 og følg skiltene.