HISTORIE:

1915:
Nils Odde startet vanndrevet sagbruk og høvleri ved Brunsbrua.

1950:
Sigmund Odde startet sagbruk og stavsag i Sindremoen, på området hvor butikken er nå.

1975:
Aslaug og Dagfinn Madsen overtar, bygger ny butikk og kontor.

2001:
Starter opp med salg og legging av torvtak.

2005: Ronny Madsen overtar og avslutter egen sagbruksvirksomhet.

2006:
Det bygges nytt varehus med butikk og lager på tomta til det gamle sagbruket.
          Etablerer egen malingsavdeling og går med i Trend kjeden.

          Dagfinn Madsen oppretter Setesdalens Varmesenter i den gamle butikken.
          Her videreføres salg og service innen varmeprodukter som en egen avdeling.

2007: Går over til byggvarekjeden BYGGtorget.

2008: Vi tar i bruk butikkdata og WEB som markedskanal.
          Vi flytter eksternt lagret trelast til ny plasthall på eget område.

2010: Ny lagerhall for grunnmursvarer og trelast.

2012: Ny lagerhall på 1300m2 for byggevarer.