I vår bransje er transport av varer en nøkkelfaktor i forholdet til kunden. Den profesjonelle kunden har gjerne sin egen transport tilgjengelig og trenger ikke så mye hjelp til dette. Men for den private kunden er dette ofte en viktig faktor ved valg av leverandør.
Vi har derfor et variert tilbud innen transport-tjenester for våre kunder, basert på eget transport-utstyr.Vi har for tiden også 2 trucker på området slik at både leveranser fra våre leverandører og leveringer til kunder går raskt og effektivt.
Ved transportbehov vi ikke kan dekke selv, benyttes samarbeidspartnere fra området.